เมนูหลัก

บริการของเรา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 59
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 165424
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 1016
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 172564
 
 
 
    การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน
 

       แสงแดดเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการสังเคราะห์แสงของใบพืชเพื่อประสิทธิภาพในการปรับปรุงอาหาร  สร้างความเจริญเติบโตลำต้น ดอก ใบ กิ่ง ก้าน สาขา ผลผลิต โดยเฉพาะปาล์มน้ำมัน มีความต้องการแสงสูงมาก  อย่างน้อย 5 ชั่วโมงต่อวัน 

         การวางผังปลูกปาล์มน้ำมันจึงต้องคำนึงถึงระยะปลูกทิศทางของแสงแดดเพราะปัจจัยเหล่านี้ มีผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตปาล์มน้ำมันที่ทำให้เกษตรได้ผลผลิตสูงแต่ถ้าหากเกษตรกรวางผังการปลูกปาล์มน้ำมันไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการจะส่งผลทำให้ได้ผลผลิตปาล์มน้ำมันลดลงกว่าปริมาณที่ควรจะได้ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นการวางผังแปลงปลูกปาล์มน้ำมันสามารถวางผังแปลงปลูกได้หลายแบบตามความเหมาะสมของพื้นที่ ดังนี้

 
 
                                                                                                        «« BACK
 
     
Current Pageid = 51